top of page

מנהיגים קטנים 

תכנית חברתית- רגשית- חינוכית המלמדת ילדים כיצד לקחת אחריות על מצבם הרגשי ולהתגבר על פחדים וחרדות!

תוכנית בלעדית אינטראקטיבית זו מעצימה ילדים ברחבי העולם לנהל את רגשותיהם תוך כדי לצייד אותם בכלים כדי להגביר את הביטחון העצמי שלהם ולצית את החמלה שלהם לחיים! 

מנהיגים קטנים היא תוכנית חינוכית חברתית-רגשית המסייעת לילדים להתגבר על פחדים, חרדות ומתח באמצעות טכניקות של NLP, אימון ותקשורת אפקטיבית.

תוכנית זו בת 9 שבועות אשר תוכננה במיוחד עבור בני נוער צעירים המבקשים עזרה בתחום ההתפתחות האישית. 

5c6de4fc-b405-46d6-9721-250aa6be6f6c.jpg
bottom of page